Subdivisions of Mongolia in local language Mongolian

AR | BH | BO | BU | DA | DD | DG | DU | DZ | GA | GS | HD | HG | HN | OG | OH | OR | SB | SL | TO | UB | UV


Архангай аймаг (Arȟangaj ajmag) / ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Aruqaŋɣai ayimaɣ) Цэцэрлэг (Cäcärläg) / ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ (Čečerlig)
18 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Батцэнгэл (Batcängäl) / ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩᠭᠡᠯ (Batučeŋgel); Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan); Жаргалант (J̌argalant) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Jirɣalaŋtu); Ихтамир (Iȟtamir) / ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ (Yeketamir); Өгийнуур (Ögijnuur) / ᠥᠭᠦᠢᠨᠠᠭᠤᠷ (Ögüinaɣur); Өлзийт (Ölzijt) / ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (Öljeyitü); Өндөр-Улаан (Öndör-Ulaan) / ᠥᠨᠳᠦᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Öndür-Ulaɣan); Тариат (Tariat) / ᠲᠠᠷᠢᠶ᠋ᠠᠲᠤ (Tariyatu); Түвшрүүлэх (Tüvšrüüläȟ) / ᠲᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (Tübširegülkü); Хайрхан (Ȟajrȟan) / ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Qayirqan); Хангай (Ȟangaj) / ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Qaŋɣai); Хашаат (Ȟašaat) / ᠬᠠᠰᠢᠶ᠋ᠠᠲᠤ (Qasiyatu); Хотонт (Ȟotont) / ᠬᠣᠲᠤᠩᠲᠤ (Qotuŋtu); Цахир (Caȟir) / ?; Цэнхэр (Cänȟär) / ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ (Čeŋker); Цэцэрлэг (Cäcärläg) / ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ (Čečerlig); Чулуут (Čuluut) / ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ (Čilaɣutu); Эрдэнэмандал (Ärdänämandal) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ (Erdenimandal)

Баян-Өлгий аймаг (Bajan-Ölgij ajmag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bayan-Ölügei ayimaɣ) Өлгий (Ölgij) / ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ (Ölügei)
13 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алтай (Altaj) / ᠠᠯᠲᠠᠢ (Altai); Алтанцөгц (Altancögc) / ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥ᠋ᠭᠦᠴᠡ (Altančögüče); Баяннуур (Bajannuur) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ (Bayan Naɣur); Бугат (Bugat) / ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ (Buɣutu); Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan); Буянт (Bujant) / ᠪᠤᠶ᠋ᠠᠨᠲᠤ (Buyantu); Дэлүүн (Dälüün) / ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ (Deligün); Ногооннуур (Nogoonnuur) / ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ (Noɣuɣan Naɣur); Сагсай (Sagsaj) / ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ (Saɣsai); Толбо (Tolbo) / ᠲᠣᠯᠪᠤ (Tolbu); Улаанхус (Ulaanȟus) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠬᠤᠰᠤ (Ulaɣaŋqusu); Цагааннуур (Cagaannuur) / ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ (Čaɣan Naɣur); Цэнгэл (Cängäl) / ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ (Čeŋgel)

Баянхонгор аймаг (Bajanȟongor ajmag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bayaŋqoŋɣur ayimaɣ) Баянхонгор (Bajanȟongor) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ (Bayaŋqoŋɣur)
19 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баацагаан (Baacagaan) / ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ (Ba Čaɣan); Баянбулаг (Bajanbulag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Bayanbulaɣ); Баянговь (Bajangov') / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠪᠢ (Bayaŋɣobi); Баянлиг (Bajanlig) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠯᠢᠭ (Bayanliɣ); Баян-Овоо (Bajan-Ovoo) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Bayan-Obuɣ-a); Баян-Өндөр (Bajan-Öndör) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Bayan-Öndür); Баянцагаан (Bajancagaan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ (Bayančaɣan); Богд (Bogd) / ᠪᠣᠭᠳᠠ (Boɣda); Бөмбөгөр (Bömbögör) / ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠷ (Bömbüger); Бууцагаан (Buucagaan) / ᠪᠤᠤᠴᠠᠭᠠᠨ (Buučaɣan); Галуут (Galuut) / ᠭᠠᠯᠠᠭᠲᠤ (Ɣalaɣtu); Гурванбулаг (Gurvanbulag) / ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Ɣurbanbulaɣ); Жаргалант (J̌argalant) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Jirɣalaŋtu); Жинст (J̌inst) / ᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ (Jiŋsetü); Заг (Zag) / ᠵᠠᠭ (Jaɣ); Өлзийт (Ölzijt) / ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (Öljeyitü); Хүрээмарал (Ȟüräämaral) / ᠬᠦᠷᠢᠶ᠋ᠡᠮᠠᠷᠠᠯ (Küriyemaral); Шинэжинст (Šinäǰinst) / ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ (Sinejiŋsetü); Эрдэнэцогт (Ärdänäcogt) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ (Erdeničoɣtu)

Булган аймаг (Bulgan ajmag) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bulaɣan ayimaɣ) Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan)
15 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баян-Агт (Bajan-Agt) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠠᠭᠲᠠ (Bayan-Aɣta); Баяннуур (Bajannuur) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ (Bayaŋnaɣur); Бугат (Bugat) / ᠪᠤᠭᠠᠲᠤ (Buɣatu); Бүрэгхангай (Bürägȟangaj) / ᠪᠦᠷᠦᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ (Bürügqaŋɣai); Гурванбулаг (Gurvanbulag) / ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Ɣurbanbulaɣ); Дашинчилэн (Dašinčilän) / ᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠢᠩ (Dasinčiliŋ); Могод (Mogod) / ᠮᠣᠭᠤᠳᠤ (Moɣudu); Орхон (Orȟon) / ᠣᠷᠬᠤᠨ (Orqun); Рашаант (Rašaant) / ᠷᠠᠰᠢᠶ᠋ᠠᠨᠲᠤ (Rasiyantu); Сайхан (Sajȟan) / ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ (Sayiqan); Сэлэнгэ (Sälängä) / ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ (Seleŋge); Тэшиг (Täšig) / ᠲᠡᠰᠢᠭ (Tesig); Хангал (Ȟangal) / ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ (Qaŋɣal); Хишиг-Өндөр (Ȟišig-Öndör)) / ᠬᠢᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Kisig-Öndür); Хутаг-Өндөр (Ȟutag-Öndör) / ᠬᠤᠲᠤᠭ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Qutuɣ-Öndür)

Говь-Алтай аймаг (Gov'-Altaj ajmag) / ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ɣobi-Altai ayimaɣ) Алтай (Altaj) / ᠠᠯᠲᠠᠢ (Altai)
18 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алтай (Altaj) / ᠠᠯᠲᠠᠢ (Altai); Баян-Уул (Bajan-Uul) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Bayan-Aɣula); Бигэр (Bigär) / ᠪᠢᠭᠡᠷ (Biger); Бугат (Bugat) / ᠪᠤᠭᠠᠲᠤ (Buɣatu); Дарви (Darvi) / ᠳᠠᠷᠪᠢ (Darbi); Дэлгэр (Dälgär) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ (Delger); Есөнбулаг (Jesönbulag) / ᠶ᠋ᠢᠰᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Yisünbulaɣ); Жаргалан (J̌argalan) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ (Jirɣalaŋ); Тайшир (Tajšir) / ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ (Tayisiri); Тонхил (Tonȟil) / ᠲᠣᠩᠬᠢᠯ (Toŋqil); Төгрөг (Tögrög) / ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ (Tügürig); Халиун (Ȟaliun) / ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ (Qaliɣun); Хөхморьт (Ȟöȟmor't) / ᠬᠥᠬᠡᠮᠣᠷᠢᠲᠤ (Kökemoritu); Цогт (Cogt) / ᠴᠣᠭᠲᠤ (Čoɣtu); Цээл (Cääl) / ᠴᠡᠭᠡᠯ (Čegel); Чандмань (Čandman') / ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ (Čindamani); Шарга (Šarga) / ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ (Sirɣ-a); Эрдэнэ (Ärdänä) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (Erdeni)

Говьсүмбэр аймаг (Gov'sümbär ajmag) / ᠭᠣᠪᠢ-ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ɣobi-Sümbür ayimaɣ) Чойр (Čojr) / ᠴᠣᠶᠢᠷ (Čoyir)
3 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баянтал (Bajantal) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ (Bayantal-a); Сүмбэр (Sümbär) / ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ (Sümbür); Шивээговь (Šiväägov') / ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠩᠭ᠋ᠣᠪᠢ (Sibegeŋɣobi)

Дархан-Уул аймаг (Darȟan-Uul ajmag) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Darqan Aɣula ayimaɣ) Дархан (Darȟan) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ (Darqan)
3 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Орхон (Orȟon) / ᠣᠷᠬᠤᠨ (Orqun); Хонгор (Ȟongor) / ᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ (Qoŋɣur); Шарынгол (Šaryngol) / ᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ (Šar-a-yin Ɣoul)


Дорноговь аймаг (Dornogov' ajmag) / ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dorunaɣobi ayimaɣ) Сайншанд (Sajnšand) / ᠰᠠᠶᠢᠩᠰᠠᠩᠳᠠ (Sayiŋsaŋda)
13 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Айраг (Ajrag) / ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ (Ayiraɣ); Алтанширээ (Altanširää) / ᠠᠯᠲᠠᠩᠰᠢᠷᠡᠭᠡ (Altaŋsirege); Даланжаргалан (Dalanǰargalan) / ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ (Dalanjirɣalaŋ); Дэлгэрэх (Dälgäräȟ) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ (Delgerekü); Замын-Үүд (Zamyn-Üüd) / ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ (Jam-un Egüde); Иххэт (Iȟȟät) / ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠲᠡ (Yekekete); Мандах (Mandaȟ) / ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ (Manduqu); Өргөн (Örgön) / ᠥᠷᠭᠡᠨ (Örgen); Сайхандулаан (Sajȟandulaan) / ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Sayiqandulaɣan); Улаанбадрах (Ulaanbadraȟ) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ (Ulaɣanbadaraqu); Хатанбулаг (Ȟatanbulag) / ᠬᠠᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Qatanbulaɣ); Хөвсгөл (Ȟövsgöl) / ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ (Köbsügül); Эрдэнэ (Ärdänä) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (Erdeni)

Дорнод аймаг (Dornod ajmag) / ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dorunadu ayimaɣ) Чойбалсан (Čojbalsan) / ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ (Čoyibalsaŋ)
13 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баяндун (Bajandun) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠳᠤᠩ (Bayanduŋ); Баянтүмэн (Bajantümän) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ (Bayantümen); Баян-Уул (Bajan-Uul) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Bayan-Aɣula); Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan); Гурванзагал (Gurvanzagal) / ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠯ (Ɣurbanjaɣal); Дашбалбар (Dašbalbar) / ᠳᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ (Dasibalbar); Матад (Matad) / ᠮᠠᠲᠠᠳ (Matad); Сэргэлэн (Särgälän) / ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ (Sergüleŋ); Халхгол (Ȟalȟgol) / ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ (Qalq-a Ɣoul); Хөлөнбуйр (Ȟölönbujr) / ᠬᠥᠯᠦᠨᠪᠦ᠋ᠢᠷ (Kölünbüir); Цагаан-Овоо (Cagaan-Ovoo) / ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Čaɣan-Obuɣ-a); Чойбалсан (Čojbalsan) / ᠴᠣᠶᠢᠪᠯᠰᠠᠩ (Čoyibalsaŋ); Чулуунхороот (Čuluunȟoroot) / ᠴᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠋ᠠᠲᠤ (Čalaɣun Qoriyatu)

Дундговь аймаг (Dundgov' ajmag) / ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dumdaɣobi ayimaɣ) Мандалговь (Mandalgov') / ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠭᠣᠪᠢ (Mandalɣobi)
14 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Адаацаг (Adaacag) / ᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠠᠭ (Adaɣačaɣ); Баянжаргалан (Bajanǰargalan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ (Bayanjirɣalaŋ); Говь-Угтаал (Gov'-Ugtaal) / ᠭᠣᠪᠢ-ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ (Ɣobi-Uɣtaɣal); Гурвансайхан (Gurvansajȟan) / ᠭᠤᠷᠪᠠᠩᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ (Ɣurbaŋsayiqan); Дэлгэрхангай (Dälgärȟangaj) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Delgerqaŋɣai); Дэлгэрцогт (Dälgärcogt) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭᠲᠤ (Delgerčoɣtu); Дэрэн (Därän) / ᠳᠡᠷᠡᠩ (Dereŋ); Луус (Luus) / ᠯᠤᠤᠰ (Luus); Өлзийт (Ölzijt) / ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (Öljeyitü); Өндөршил (Öndöršil) / ᠥᠨᠳᠦᠷᠰᠢᠯᠢ (Öndürsili); Сайхан-Овоо (Sajȟan-Ovoo) / ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Sayiqan-Obuɣ-a); Хулд (Ȟuld) / ᠬᠤᠯᠤᠳ (Qulud); Цагаандэлгэр (Cagaandälgär) / ᠴᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ (Čaɣandelger); Эрдэнэдалай (Ärdänädalaj) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ (Erdenidalai)


Завхан аймаг (Zavȟan ajmag) / ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Jabqan ayimaɣ) Улиастай (Uliastaj) / ᠤᠯᠢᠶ᠋ᠠᠰᠤᠲᠠᠢ (Uliyasutai)
23 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алдархаан (Aldarȟaan) / ᠠᠯᠳᠠᠷᠬᠠᠨ (Aldarqan); Асгат (Asgat) / ᠠᠰᠠᠭᠲᠤ (Asaɣtu); Баянтэс (Bajantäs) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠲᠡᠰ (Bayantes); Баянхайрхан (Bajanȟajrȟan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Bayaŋqayirqan); Дөрвөлжин (Dörvölǰin) / ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ (Dörbeljin); Завханмандал (Zavȟanmandal) / ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ (Jabqanmandal); Идэр (Idär) / ᠢᠳᠡᠷ (Ider); Их-Уул (Iȟ-Uul) / ᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Yeke-Aɣula); Нөмрөг (Nömrög) / ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ (Nömürge); Отгон (Otgon) / ᠣᠳᠬᠠᠨ (Odqan); Сантмаргац (Santmargac) / ᠰᠠᠩᠲᠤᠮᠠᠷᠭᠠᠴᠠ (Saŋtumarɣača); Сонгино (Songino) / ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ (Soŋɣin-a); Тосонцэнгэл (Tosoncängäl) / ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ (Tosunčeŋgel); Түдэвтэй (Tüdävtäj) / ᠲᠦᠳᠦᠪᠲᠡᠢ (Tüdübtei); Тэлмэн (Tälmän) / ᠲᠡᠯᠮᠢᠨ (Telmin); Тэс (Täs) / ᠲᠡᠰ (Tes); Ургамал (Urgamal) / ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ (Urɣumal); Цагаанхайрхан (Cagaanȟajrȟan) / ᠴᠠᠭᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Čaɣaŋqayirqan); Цагаанчулуут (Cagaančuluut) / ᠴᠠᠭᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ (Čaɣančilaɣutu); Цэцэн-Уул (Cäcän-Uul) / ᠰᠡᠴᠡᠨ-ᠭᠤᠯᠠ (Sečen-Aɣula); Шилүүстэй (Šilüüstäj) / ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦᠲᠡᠢ (Silügüsütei); Эрдэнэхайрхан (Ärdänäȟajrȟan) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Erdeniqayirqan); Яруу (Jaruu) / ᠢᠷᠠᠭᠤ (Iraɣu)

Орхон аймаг (Orȟon ajmag) / ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Orqun ayimaɣ) Эрдэнэт (Ärdänät) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (Erdenitü)
2 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баян-Өндөр (Bajan-Öndör) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Bayan-Öndür); Жаргалант (J̌argalant) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Jirɣalaŋtu)

Өвөрхангай аймаг (Övörȟangaj ajmag) / ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Öbörqaŋɣai ayimaɣ) Арвайхээр (Arvajȟäär) / ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠡᠭᠡᠷ (Arbayikeger)
18 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баруунбаян-Улаан (Baruunbajan-Ulaan) / ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Baraɣunbayan-Ulaɣan); Бат-Өлзий (Bat-Ölzij) / ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠶᠢ (Batu-Öljeyi); Баянгол (Bajangol) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠤᠯ (Bayaŋɣool); Баян-Өндөр (Bajan-Öndör) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Bayan-Öndür); Богд (Bogd) / ᠪᠣᠭᠳᠠ (Boɣda); Бүрд (Bürd) / ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ (Büridü); Гучин-Ус (Gučin-Us) / ᠭᠤᠴᠢᠨ-ᠤᠰᠤ (Ɣučin-Usu); Есөнзүйл (Jesönzüjl) / ᠶ᠋ᠢᠰᠦᠨᠵᠦᠢᠯ (Yisünjüil); Зүүнбаян-Улаан (Züünbajan-Ulaan) / ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Jegünbayan-Ulaɣan); Нарийнтээл (Narijntääl) / ᠨᠠᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠡᠯᠢ (Narintegeli); Өлзийт (Ölzijt) / ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (Öljeyitü); Сант (Sant) / ᠰᠠᠩᠲᠤ (Saŋtu); Тарагт (Taragt) / ᠲᠠᠷᠠᠭᠲᠤ (Taraɣtu); Төгрөг (Tögrög) / ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ (Tögürig); Уянга (Ujanga) / ᠤᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ (Uyaŋɣ-a); Хайрхандулаан (Ȟajrȟandulaan) / ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Qayirqan Dulaɣan); Хархорин (Ȟarȟorin) / ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ (Qara Qorin); Хужирт (Ȟuǰirt) / ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ (Qujirtu)

Өмнөговь аймаг (Ömnögov' ajmag) / ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Emüneɣobi ayimaɣ) Даланзадгад (Dalanzadgad) / ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠳ (Dalanjadaɣad)
14 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баяндалай (Bajandalaj) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ (Bayandalai); Баян-Овоо (Bajan-Ovoo) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Bayan-Obuɣ-a); Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan); Гурвантэс (Gurvantäs) / ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠡᠰ (Ɣurbantes); Мандал-Овоо (Mandal-Ovoo) / ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Mandal-Obuɣ-a); Манлай (Manlaj) / ᠮᠩᠯᠠᠢ (Maŋlai); Ноён (Nojon) / ᠨᠣᠶ᠋ᠨ (Noyan); Номгон (Nomgon) / ᠨᠣᠮᠭᠤᠨ (Nomɣun); Сэврэй (Sävräj) / ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ (Seberei); Ханбогд (Ȟanbogd) / ᠬᠠᠨᠪᠣᠭᠳᠤ (Qanboɣdu); Ханхонгор (Ȟanȟongor) / ᠬᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ (Qaŋqoŋɣur); Хүрмэн (Ȟürmän) / ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ (Kürmen); Цогт-Овоо (Cogt-Ovoo) / ᠴᠣᠭᠲᠤ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ (Čoɣtu-Obuɣ-a); Цогтцэций (Cogtcäcij) / ᠴᠣᠭᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠢ (Čoɣtučečei)

Сүхбаатар аймаг (Süȟbaatar ajmag) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Sükebaɣatur ayimaɣ) Баруун-Урт (Baruun-Urt) / ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤ (Baraɣun-Urtu)
12 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Асгат (Asgat) / ᠠᠰᠠᠭᠲᠤ (Asaɣtu); Баяндэлгэр (Bajandälgär) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ (Bayandelger); Дарьганга (Dar'ganga) / ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ (Dariɣaŋɣ-a); Мөнххаан (Mönȟȟaan) / ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠨ (Möŋkeqan); Наран (Naran) / ᠨᠠᠷᠠᠨ (Naran); Онгон (Ongon) / ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ (Oŋɣun); Сүхбаатар (Süȟbaatar) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠭᠠᠲᠤᠷ (Sükebaɣatur); Түвшинширээ (Tüvšinširää) / ᠲᠦᠪᠰᠢᠩᠰᠢᠷᠡᠭᠡ (Tübsiŋsirege); Түмэнцогт (Tümäncogt) / ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ (Tümenčoɣtu); Уулбаян (Uulbajan) / ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ (Aɣulabayan); Халзан (Ȟalzan) / ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ (Qaljan); Эрдэнэцагаан (Ärdänäcagaan) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠡᠴᠭᠠᠨ (Erdenečaɣan)

Сэлэнгэ аймаг (Sälängä ajmag) / ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Seleŋge ayimaɣ) Сүхбаатар (Süȟbaatar) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Sükebaɣatur)
16 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алтанбулаг (Altanbulag) / ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Altanbulaɣ); Баруунбүрэн (Baruunbürän) / ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ (Baraɣunbürin); Баянгол (Bajangol) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠤᠯ (Bayaŋɣool); Ерөө (Jeröö) / ᠶ᠋ᠢᠷᠦᠭᠡ (Yirüge); Жавхлант (J̌avȟlant) / ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ (Jibqulaŋtu); Зүүнбүрэн (Züünbürän) / ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ (Jegünbürin); Мандал (Mandal) / ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ (Mandal); Орхон (Orȟon) / ᠣᠷᠬᠤᠨ (Orqun); Орхонтуул (Orȟontuul) / ᠣᠷᠬᠤᠨᠲᠤᠤᠯᠠ (Orquntuula); Сайхан (Sajȟan) / ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ (Sayiqan); Сант (Sant) / ᠰᠠᠩᠲᠤ (Saŋtu); Түшиг (Tüšig) / ᠲᠦᠱᠢᠭ (Tüšig); Хүдэр (Ȟüdär) / ᠬᠦᠳᠡᠷᠢ (Küderi); Хушаат (Ȟušaat) / ᠬᠠᠰᠢᠶ᠋ᠠᠲᠤ (Qasiyatu); Цагааннуур (Cagaannuur) / ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ (Čaɣan Naɣur); Шаамар (Šaamar) / ᠱᠠᠮᠠᠷ (Šamar)

Төв аймаг (Töv ajmag) / ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Töb ayimaɣ) Зуунмод (Zuunmod) / ᠵᠠᠭᠤᠨᠮᠣᠳᠤ (Jaɣunmodu)
26 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алтанбулаг (Altanbulag) / ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Altanbulaɣ); Аргалант (Argalant) / ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Arɣalaŋtu); Архуст (Arȟust) / ᠠᠷᠤᠬᠤᠰᠤᠲᠤ (Aruqusutu); Батсүмбэр (Batsümbär) / ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ (Batusümbür); Баян (Bajan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ (Bayan); Баяндэлгэр (Bajandälgär) / ᠪᠶ᠋ᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ (Bayandelger); Баянжаргалан (Bajanǰargalan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ (Bayanjirɣalaŋ); Баян-Өнжүүл (Bajan-Önǰüül) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ (Bayan-Önjigül); Баянхангай (Bajanȟangaj) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Bayaŋqaŋɣai); Баянцагаан (Bajancagaan) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ (Bayančaɣan); Баянцогт (Bajancogt) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ (Bayančoɣtu); Баянчандмань (Bajančandman') / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ (Bayančindamani); Борнуур (Bornuur) / ᠪᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠷ (Borunaɣur); Бүрэн (Bürän) / ᠪᠦᠷᠢᠨ (Bürin); Дэлгэрхаан (Dälgärȟaan) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ (Delgerqan); Жаргалант (J̌argalant) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Jirɣalaŋtu); Заамар (Zaamar) / ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ (Jaɣamar); Лүн (Lün) / ᠯᠦᠩ (Lüŋ); Мөнгөнморьт (Möngönmor't) / ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠮᠣᠷᠢᠲᠤ (Möŋgünmoritu); Өндөрширээт (Öndörširäät) / ᠥᠨᠳᠦᠷᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ (Öndürsiregetü); Сүмбэр (Sümbär) / ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ (Sümbür); Сэргэлэн (Särgälän) / ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ (Sergüleŋ); Угтаал (Ugtaal) / ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ (Uɣtaɣal); Цээл (Cääl) / ᠴᠡᠭᠡᠯ (Čegel); Эрдэнэ (Ärdänä) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (Erdeni); Эрдэнэсант (Ärdänäsant) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠡᠰᠠᠩᠲᠤ (Erdenesaŋtu)


Увс аймаг (Uvs ajmag) / ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ubsu ayimaɣ) Улаангом (Ulaangom) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠭ᠋ᠣᠮ (Ulaɣaŋɣom)
19 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Баруунтуруун (Baruunturuun) / ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠤᠷᠤᠭᠤᠨ (Baraɣunturuɣun); Бөхмөрөн (Böȟmörön) / ᠪᠥᠬᠡᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ (Bökemören); Давст (Davst) / ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ (Dabusutu); Завхан (Zavȟan) / ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ (Jabqan); Зүүнговь (Züüngov') / ᠵᠡᠭᠦᠩᠭ᠋ᠣᠪᠢ (Jegüŋɣobi); Зүүнхангай (Züünȟangaj) / ᠵᠡᠭᠦᠩᠬᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Jegüŋqaŋɣai); Малчин (Malčin) / ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ (Malčin); Наранбулаг (Naranbulag) / ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ (Naranbulaɣ); Өлгий (Ölgij) / ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ (Ölügei); Өмнөговь (Ömnögov') / ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ (Emüneɣobi); Өндөрхангай (Öndörȟangaj) / ᠥᠨᠳᠦᠷᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Öndürqaŋɣai); Сагил (Sagil) / ᠰᠠᠭᠢᠯᠢ (Saɣili); Тариалан (Tarialan) / ᠲᠠᠷᠢᠶ᠋ᠠᠯᠠᠩ (Tariyalaŋ); Түргэн (Türgän) / ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ (Türgen); Тэс (Täs) / ᠲᠡᠰ (Tes); Улаангом (Ulaangom) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠭ᠋ᠣᠮ (Ulaɣaŋɣom); Ховд (Ȟovd) / ᠬᠣᠪᠳᠤ (Qobdu); Хяргас (Ȟjargas) / ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ (Kirgis); Цагаанхайрхан (Cagaanȟajrȟan) / ᠴᠠᠭᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Čaɣaŋqayirqan)

Улаанбаатар хот (Ulaanbaatar ȟot) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ (Ulaɣanbaɣatur qota) Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Ulaɣanbaɣatur)
9 дүүргүүд (düürgüüd): Багануур (Baganuur) / ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ (Baɣanaɣur); Багахангай (Bagaȟangaj) / ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ (Baɣaqaŋɣai); Баянгол (Bajangol) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠤᠯ (Bayaŋɣool); Баянзүрх (Bajanzürȟ) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠭᠡ (Bayanjirüge); Налайх (Nalajȟ) / ?; Сонгинохайрхан (Songinoȟajrȟan) / ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Soŋɣin-a Qayirqan); Сүхбаатар (Süȟbaatar) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Sükebaɣatur); Хан-Уул (Ȟan-Uul) / ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Qan-Aɣula); Чингэлтэй (Čingältäj) / ?

Ховд аймаг (Ȟovd ajmag) / ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Qobdu ayimaɣ) Ховд (Ȟovd) / ᠬᠣᠪᠳᠤ (Qobdu)
16 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алтай (Altaj) / ᠠᠯᠲᠠᠢ (Altai); Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan); Буянт (Bujant) / ᠪᠤᠶ᠋ᠠᠨᠲᠤ (Buyantu); Дарви (Darvi) / ᠳᠠᠷᠪᠢ (Darbi); Дөргөн (Dörgön) / ᠳᠥᠷᠭᠦᠨ (Dörgün); Дуут (Duut) / ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ (Daɣutu); Зэрэг (Zäräg) / ?; Манхан (Manȟan) / ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ (Maŋqan); Мөнххайрхан (Mönȟȟajrȟan) / ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (Möŋkeqayirqan); Мөст (Möst) / ᠮᠥᠰᠦᠲᠦ (Mösütü); Мянгад (Mjangad) / ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ (Miŋɣad); Үенч (Üjenč) / ᠦᠶ᠋ᠡᠩᠴᠢ (Üyeŋči); Ховд (Ȟovd) / ᠬᠣᠪᠳᠤ (Qobdu); Цэцэг (Cäcäg) / ᠴᠡᠴᠡᠭ (Čečeg); Чандмань (Čandman') / ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ (Čindamani); Эрдэнэбүрэн (Ärdänäbürän) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠷᠢᠨ (Erdenibürin)

Хөвсгөл аймаг (Ȟövsgöl ajmag) / ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Köbsügül ayimaɣ) Мөрөн (Mörön) / ᠮᠥᠷᠡᠨ (Mören)
24 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Алаг-Эрдэнэ (Alag-Ärdänä) / ᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (Alaɣ-Erdeni); Арбулаг (Arbulag) / ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ (Arubulaɣ); Баянзүрх (Bajanzürȟ) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠭᠡ (Bayanjirüge); Бүрэнтогтох (Büräntogtoȟ) / ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠣᠭᠲᠣᠬᠤ (Bürintoɣtoqu); Галт (Galt) / ᠭᠠᠯᠲᠤ (Ɣaltu); Жаргалант (J̌argalant) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ (Jirɣalaŋtu); Их-Уул (Iȟ-Uul) / ᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Yeke-Aɣula); Мөрөн (Mörön) / ᠮᠥᠷᠡᠨ (Mören); Рашаант (Rašaant) / ᠷᠠᠰᠢᠶ᠋ᠠᠨᠲᠤ (Rasiyantu); Рэнчинлхүмбэ (Ränčinlȟümbä) / ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᡀᠦ᠋ᠩᠪᠦ (Rinčinlhüŋbü); Тариалан (Tarialan) / ᠲᠠᠷᠢᠶ᠋ᠠᠯᠠᠩ (Tariyalaŋ); Тосонцэнгэл (Tosoncängäl) / ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ (Tosunčeŋgel); Төмөрбулаг (Tömörbulag) / ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠤᠯᠠᠭ (Temürbulaɣ); Түнэл (Tünäl) / ᠲᠦᠨᠡᠯ (Tünel); Улаан-Уул (Ulaan-Uul) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Ulaɣan-Aɣula); Ханх (Ȟanȟ) / ᠬᠠᠩᠬ᠎ᠠ (Qaŋq-a); Хатгал (Ȟatgal) / ᠬᠠᠳᠭᠠᠯ (Qadɣal); Цагааннуур (Cagaannuur) / ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ (Čaɣan Naɣur); Цагаан-Уул (Cagaan-Uul) / ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (Čaɣan-Aɣula); Цагаан-Үүр (Cagaan-Üür) / ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠭᠦᠷ (Čaɣan-Egür); Цэцэрлэг (Cäcärläg) / ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ (Čečerlig); Чандмань-Өндөр (Čandman'-Öndör) / ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠦᠷ (Čindamani-Öndür); Шинэ-Идэр (Šinä-Idär) / ᠰᠢᠨ᠎ᠡ-ᠢᠳᠡᠷ (Sin-e-Ider); Эрдэнэбулган (Ärdänäbulgan) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Erdenibulaɣan)


Хэнтий аймаг (Ȟäntij ajmag) / ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Kentei ayimaɣ) Өндөрхаан (Öndörȟaan) / ᠥᠨᠳᠦᠷᠬᠠᠨ (Öndürqan)
17 сумд / ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ (sumuud): Батноров (Batnorov) / ᠪᠠᠲᠤᠨᠣᠷᠪᠤ (Batunorbu); Батширээт (Batširäät) / ᠪᠠᠲᠤᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ (Batusiregetü); Баян-Адарга (Bajan-Adarga) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠠᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ (Bayan-Adurɣ-a); Баянмөнх (Bajanmönȟ) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ (Bayanmöŋke); Баян-Овоо (Bajan-Ovoo) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ (Bayan-Obuɣ-a); Баянхутаг (Bajanȟutag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠩᠬᠤᠲᠠᠭ (Bayaŋqutaɣ); Биндэр (Bindär) / ᠪᠢᠨᠳᠦᠷ (Bindür); Галшар (Galšar) / ᠭᠠᠯᠰᠢᠷ (Ɣalsir); Дадал (Dadal) / ᠳᠠᠳᠠᠯ (Dadal); Дархан (Darȟan) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ (Darqan); Дэлгэрхаан (Dälgärȟaan) / ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ (Delgerqan); Жаргалтхаан (J̌argaltȟaan) / ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠬᠠᠨ (Jirɣaltuqan); Мөрөн (Mörön) / ᠮᠥᠷᠡᠨ (Mören); Норовлин (Norovlin) / ᠨᠣᠷᠪᠤᠯᠢᠩ (Norbuliŋ); Өмнөдэлгэр (Ömnödälgär) / ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ (Emünedelger); Хэрлэн (Ȟärlän) / ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ (Kerülün); Цэнхэрмандал (Cänȟärmandal) / ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠯ (Čeŋkermandal)

Mongolia | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new