Mongolia | Монгол улс / ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ

national flag coat of arms or seal
national flag
Mongolia | Ulan Bator | subdivisions
official name in English: native name:
Mongolia Монгол улс (Mongol uls) / ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (Moŋɣol ulus)
adjective: native adjective:
Mongolian монгол (mongol) / ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ (moŋɣol)
capital: native name:
Ulan Bator Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Ulaɣanbaɣatur)
official language: native name:
Mongolian монгол (mongol) / ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ (moŋɣol)
currency: native name:
1 tugrug = 100 mongo 1 төгрөг (₮) = 100 мөнгө (1 tögrög = 100 möngö) / 1 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ = 100 ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ (1 tögürig = 100 möŋgün)
head of state / government: native name:
President Khaltmaagiin Battulga
Prime Minister Ukhnaagiin Khürelsükh
Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга (Jerönȟijlögč Ȟaltmaagijn Battulga)
Ерөнхий сайд Ухнаагийн Хүрэлсүх (Jerönȟij sajd Uȟnaagijn Ȟürälsüȟ)
political divisions and their capital towns:
21 provinces | mon: аймгууд (ajmguud) / ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠤᠳ (ayimaɣud):
Архангай аймаг (Arȟangaj ajmag) / ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Aruqaŋɣai ayimaɣ) Цэцэрлэг (Cäcärläg) / ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ (Čečerlig)
Баян-Өлгий аймаг (Bajan-Ölgij ajmag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ-ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bayan-Ölügei ayimaɣ) Өлгий (Ölgij) / ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ (Ölügei)
Баянхонгор аймаг (Bajanȟongor ajmag) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bayaŋqoŋɣur ayimaɣ) Баянхонгор (Bajanȟongor) / ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ (Bayaŋqoŋɣur)
Булган аймаг (Bulgan ajmag) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Bulaɣan ayimaɣ) Булган (Bulgan) / ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (Bulaɣan)
Говь-Алтай аймаг (Gov'-Altaj ajmag) / ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ɣobi-Altai ayimaɣ) Алтай (Altaj) / ᠠᠯᠲᠠᠢ (Altai)
Говьсүмбэр аймаг (Gov'sümbär ajmag) / ᠭᠣᠪᠢ-ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ɣobi-Sümbür ayimaɣ) Чойр (Čojr) / ᠴᠣᠶᠢᠷ (Čoyir)
Дархан-Уул аймаг (Darȟan-Uul ajmag) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Darqan Aɣula ayimaɣ) Дархан (Darȟan) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ (Darqan)
Дорноговь аймаг (Dornogov' ajmag) / ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dorunaɣobi ayimaɣ) Сайншанд (Sajnšand) / ᠰᠠᠶᠢᠩᠰᠠᠩᠳᠠ (Sayiŋsaŋda)
Дорнод аймаг (Dornod ajmag) / ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dorunadu ayimaɣ) Чойбалсан (Čojbalsan) / ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ (Čoyibalsaŋ)
Дундговь аймаг (Dundgov' ajmag) / ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Dumdaɣobi ayimaɣ) Мандалговь (Mandalgov') / ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠭᠣᠪᠢ (Mandalɣobi)
Завхан аймаг (Zavȟan ajmag) / ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Jabqan ayimaɣ) Улиастай (Uliastaj) / ᠤᠯᠢᠶ᠋ᠠᠰᠤᠲᠠᠢ (Uliyasutai)
Орхон аймаг (Orȟon ajmag) / ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Orqun ayimaɣ) Эрдэнэт (Ärdänät) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (Erdenitü)
Өвөрхангай аймаг (Övörȟangaj ajmag) / ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Öbörqaŋɣai ayimaɣ) Арвайхээр (Arvajȟäär) / ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠡᠭᠡᠷ (Arbayikeger)
Өмнөговь аймаг (Ömnögov' ajmag) / ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Emüneɣobi ayimaɣ) Даланзадгад (Dalanzadgad) / ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠳ (Dalanjadaɣad)
Сүхбаатар аймаг (Süȟbaatar ajmag) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Sükebaɣatur ayimaɣ) Баруун-Урт (Baruun-Urt) / ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤ (Baraɣun-Urtu)
Сэлэнгэ аймаг (Sälängä ajmag) / ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Seleŋge ayimaɣ) Сүхбаатар (Süȟbaatar) / ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Sükebaɣatur)
Төв аймаг (Töv ajmag) / ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Töb ayimaɣ) Зуунмод (Zuunmod) / ᠵᠠᠭᠤᠨᠮᠣᠳᠤ (Jaɣunmodu)
Увс аймаг (Uvs ajmag) / ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Ubsu ayimaɣ) Улаангом (Ulaangom) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠭ᠋ᠣᠮ (Ulaɣaŋɣom)
Ховд аймаг (Ȟovd ajmag) / ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Qobdu ayimaɣ) Ховд (Ȟovd) / ᠬᠣᠪᠳᠤ (Qobdu)
Хөвсгөл аймаг (Ȟövsgöl ajmag) / ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Köbsügül ayimaɣ) Мөрөн (Mörön) / ᠮᠥᠷᠡᠨ (Mören)
Хэнтий аймаг (Ȟäntij ajmag) / ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (Kentei ayimaɣ) Өндөрхаан (Öndörȟaan) / ᠥᠨᠳᠦᠷᠬᠠᠨ (Öndürqan)
+ 1 municipality | mon: хот (ȟot) / ᠬᠣᠲᠠ (qota):
Улаанбаатар хот (Ulaanbaatar ȟot) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ (Ulaɣanbaɣatur qota) Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Ulaɣanbaɣatur)
10 largest cities / towns:
Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Ulaɣanbaɣatur) | Эрдэнэт (Ärdänät) / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (Erdenitü) | Дархан (Darȟan) / ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ (Darqan) | Чойбалсан (Čojbalsan) / ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ (Čoyibalsaŋ) | Өлгий (Ölgij) / ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ (Ölügei) | Сайншанд (Sajnšand) / ᠰᠠᠶᠢᠩᠰᠠᠩᠳᠠ (Sayiŋsaŋda) | Улаангом (Ulaangom) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠭ᠋ᠣᠮ (Ulaɣaŋɣom) | Ховд (Ȟovd) / ᠬᠣᠪᠳᠤ (Qobdu) | Мөрөн (Mörön) / ᠮᠥᠷᠡᠨ (Mören) | Улиастай (Uliastaj) / ᠤᠯᠢᠶ᠋ᠠᠰᠤᠲᠠᠢ (Uliyasutai)
national anthem:
mon: Монгол улсын төрийн дуулал (Mongol ulsyn törijn duulal)
Дархан манай тусгаар улс
Даяар Монголын ариун голомт
Далай их дээдсийн гэгээн үйлс
Дандаа энхжиж, үүрд мөнхөжнө

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эвээ бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхийл чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя

Өндөр төрийн минь сүлд ивээж
Өргөн түмний минь заяа түшиж
Үндэс язгуур, хэл соёлоо
Үрийн үрдээ өвлөн бадраая

Эрэлхэг Монголын золтой ардууд
Эрх чөлөө жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай
Darȟan manaj tusgaar uls
Dajaar Mongolyn ariun golomt
Dalaj iȟ däädsijn gägään üjls
Dandaa änȟǰiǰ, üürd mönȟöǰnö

Ȟamag dälȟijn šudarga ulstaj
Ȟamtran nägdsän ävää bäȟǰüülǰ
Ȟatan zorig, büȟijl čadlaaraa
Ȟajrtaj Mongol ornoo manduul"ja

Öndör törijn min' süld ivääǰ
Örgön tümnij min' zajaa tüšiǰ
Ündäs jazguur, ȟäl sojoloo
Ürijn ürdää övlön badraaja

Ärälȟäg Mongolyn zoltoj arduud
Ärȟ čölöö ǰargalyg ädläv
J̌argalyn tülȟüür, ȟögǰlijn tulguur
J̌avȟlant manaj oron mandtugaj


eng | arg | ast | bre | cym | eus | fao | fin | fkv | glg | ina | ind | ita | jav | lat | lld | nor | nov | oci | pol | roh | ron | rup | scn | sme | spa | sqi | swa: Mongolia
cor | hat | kin | run: Mongoli
fra | frp | fur | jnf: Mongolie
hrv | lav | lit | slv: Mongolija
afr | lim | nld: Mongolië
deu | ltz | nds: Mongolei / Mongolei
hun | por | tet: Mongólia
cat | srd: Mongòlia
ces | slk: Mongolsko
dan | swe: Mongoliet
dsb | hsb: Mongolska
est | vor: Mongoolia
gag | kaa: Mongoliya / Монголия
aze: Monqolustan / Монголустан
bam: Mɔngɔli
bos: Mongolija / Монголија / مۉنغۉلٖىيا
crh: Moğolistan / Могъолистан
csb: Mòngolskô
epo: Mongolujo; Mongolio
fry: Mongoalje
gla: Mongòilia; Mongoilia
gle: An Mhongóil / An Ṁongóil
glv: Yn Vongoil
hau: Mongoliya
ibo: Mọṅgolia
isl: Mongólía
kur: Moẍolistan; Mongolya
lin: Mongolí
ltg: Mongoleja
mlg: Môngôlia
mlt: Mongolja
mol: Mongolia / Монголия
mri: Mongōria
msa: Mongolia / موڠݢوليا
nah: Mongollān
nrm: Moungolie
que: Mungulsuyu
rmy: Mongoliya / मोन्गोलिया
slo: Mongolia / Монголиа
smg: Monguolėjė
smo: Monokolia
som: Mangooliya
stq: Mongoläi
szl: Můngolijo
tgl: Munggolya; Monggolya
tuk: Mongoliýa / Монголия
tur: Moğolistan
uzb: Moʻgʻuliston / Мўғулистон / موغۇلىستان ; Mongoliya / Монголия / ماڭگالىيە
vie: Mông Cổ
vol: Mongolän
wln: Mongoleye
wol: Moŋgooli
zha: Mungzguj
zza: Moğolıstan
chu: Мѫго́ли (Mǫgóli)
abq | alt | bul | kjh | kom | krc | kum | lez | rus | sah | udm: Монголия (Mongolija)
rue | ukr: Монґолія (Mongolija)
abk: Монголиа (Mongolia)
ava: Мангъолия (Manġolija)
bak: Монголия / Mongoliya
bel: Манголія / Manholija
che: Монголи / Mongoli
chv: Монголи (Mongoli)
kaz: Моңғолия / موڭعوليا / Moñğolïya
kbd: Монголиэ (Mongoliă)
kir: Монголия / مونعولىيا / Monğoliya
kmr: Мог’ольстан / Moẍolistan; Монг’олистан / Monẍolîstan; Мәг’олистан / Meẍolîstan; Мәнголи / Mengolî
lbe: Мангъулия (Manġulija)
mhr: Моҥгол Эл (Moŋgol Ėl); Монголий (Mongolij)
mkd: Монголија (Mongolija)
mon: Монгол улс (Mongol uls) / ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (Moŋɣol ulus)
oss: Мангол (Mangol); Монголи (Mongoli)
srp: Монголија / Mongolija
tat: Монголия / Monğoliä / مونغولىيە
tgk: Муғулистон / مغولستان / Muƣuliston
tyv: Моол (Mool)
xal: Моңһл (Moŋġl)
ara: منغوليا (Munġūliyā / Manġūliyā)
azb: مونقولوستان / Monqolustan
ckb: مەنگۆلیا / Mengolya; مۆنگۆلیا / Mongolya
fas: مغولستان / Moqulestân; مغلستان / Moqolestân
pnb: منگولیا (Mangōliyā)
prs: منگولیا (Mangōliyā)
pus: مغولستان (Maġōlistān); مغلستان (Muġulistān); مغليه (Muġuliyâ)
uig: موڭغۇلىيە / Mongghuliye / Моңғулийә
urd: منگولیا (Mangōliyā)
div: މޮނގޯލިއާ (Moṅgōliā)
heb: מונגוליה (Mōngōlyah)
lad: מונגוליה / Mongolia
yid: מאָנגאָלײַ (Mongolay)
ber: ⵎⴰⵏⴳⵓⵍⵢⴰ / Mangulya
amh: ሞንጎሊያ (Mongoliya); ሞንጎልያ (Mongolya)
ell: Μογγολία (Moggolía)
hye: Մոնղոլիա (Monġolia)
kat: მონღოლეთი (Monġoleṭi); მონგოლეთი (Mongoleṭi)
lzz: მოღოლისტანი / Moğolist’ani; მონგოლია / Mongolia
xmf: მონღოლეთი (Monġoleṭi)
hin | nep: मंगोलिया (Maṃgoliyā)
ben: মঙ্গোলিয়া (Môṅgoliyā)
guj:મંગોલિયા (Maṃgoliyā)
ori:ମଙ୍ଗୋଲିଆ (Môṅgoliā)
pan: ਮੰਗੋਲੀਆ (Mãgolīā)
sin: මොංගෝලියාව (Moṃgōliyāva)
kan: ಮಂಗೋಲಿಯ (Maṃgōliya)
mal: മംഗോളിയ (Maṃgōḷiya)
tam: மங்கோலியா (Maṅkōliyā); மொங்கோலியா (Moṅkōliyā)
tel: మంగోలియా (Maṃgōliyā)
zho: 蒙古 (Měnggǔ)
yue: 蒙古 (Mùhnggú)
jpn: モンゴル (Mongoru); モーコ (Mōko)
kor: 몽골 (Monggol)
bod: མོང་གོལ། (Moṅ.gol); ཁལ་ཁ། (Kʰal.kʰa)
dzo: སོག་པོ། (Sog.po)
mya: မ္ဝန္‌ဂုိးလီးယား (Mũgoliyà)
tha: มองโกเลีย (Mɔ̄ṅkōliya)
lao: ມົງໂກລີ (Môṅkōlī); ມົງໂກ (Môṅkō)
khm: ម៉ុងហ្គោលី (Muṅhkōlī); ម៉ុងហ្គូលី (Muṅhkūlī)

eng: Ulan Bator
arg | ast | spa: Ulán Bator
aze | mol | tuk: Ulan-Bator / Улан-Батор
deu | ltz | nds: Ulan Bator / Ulan Bator
ces | slk: Ulánbátar
bos: Ulan Bator / Улан Батор / ۆلان باتۉر
epo: Ulan-Batoro
fra: Oulan-Bator
gle: Ulan Bator / Ulan Bator
glg: Ulán Bátor
hun: Ulánbátor
isl: Úlan Bator
kur: Ûlan Bator
lav: Ulanbatora
lit: Ulan Batoras
msa: Ulan Bator / اولان باتور
nld: Oelan Bator
pol: Ułan Bator
smg: Olan Batuors
tur: Ulan Batur
uzb: Ulan-Bator / Улан-Батор / ئۇلەن-بەتار
vie: U-lăng Ba-to
chu: Оуланбатаръ (Ulanbatarŭ)
rus | ukr: Улан-Батор (Ulan-Bator)
bak: Улан-Батор / Ulan-Bator
bel: Улан-Батар / Ułan-Batar
bul: Улан Батор (Ulan Bator)
kaz: Ұланбатыр / ۇلانباتىر / Ulanbatır
kir: Улан-Батор / ۇلان-باتور / Ulan-Bator
mon: Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (Ulaɣanbaɣatur)
sah: Улаанбаатар (Ulaanbaatar)
srp: Улан Батор / Ulan Bator
tat: Улан-Батор / Ulan-Bator / ئۇلان-باتور
tgk: Улон-Ботур / اولان باتور / Ulon-Botur
ara: أولان باتور (Ūlān Bātūr); أولان باطور (Ūlān Bāṭūr); أولان باتار (Ūlān Bātār); أولانباتار (Ūlānbātār)
azb: اولان باتور / Ulan-Bator
fas: اولان باتور / Ulân Bâtor
pnb: الان بطور (Ulān Baṫōr)
pus: اولان باتور (Ūlān Bātōr)
uig: ئۇلانباتۇر / Ulanbatur / Уланбатур
urd: اولان باتور (Ūlān Bātōr)
heb: אולן־בטור (Ūlan-Baṭōr); אולאן־באטור (Ūlān-Bāṭōr)
yid: אולאַן באַטאָר (Ulan Bator)
amh: ኡላን ባቶር (Ulan Bator)
ell-dhi: Ουλάν-Μπατόρ (Oylán-Mpatór)
ell-kat: Οὐλὰν-Μπατόρ (Oylàn-Mpatór)
hye: Ուլան Բատոր (Oulan Bator)
kat: ულან-ბატორი (Ulan-Batori)
hin: उलानबातर (Ulānbātar); ऊलान बातर (Ūlān Bātar)
ben: উলানবাটার (Ulānbāṭār); উলানবাটর (Ulānbāṭôr); উলানবাটোর (Ulānbāṭor); উলান বাটোর (Ulān Bāṭor)
pan: ਉਲਾਂਬਾਤਾਰ (Ulāṃbātār)
kan: ಉಲಾನ್‍ಬಾಟರ್ (Ulānbāṭar)
mal: ഉലാന്ബാതർ (Ulānbātar)
tam: ஊலான்பாட்டார் (Ūlāṉpāṭṭār); உலன் படோர் (Ulaṉ Paṭōr)
tel: యులాన్ బేటర్ (Yulān Bēṭar)
zho: 烏蘭巴托/乌兰巴托 (Wūlánbātuō)
jpn: ウランバートル (Uranbātoru)
kor: 울란바토르 (Ullanbatoreu)
bod: ཝུ་ལན་བ་ཐུར། (Wu.lan. Ba.tʰur)
tha: อูลานบาตอร์ (Ūlān Bātɔ̄[r])
khm: អ៊ូឡានប៉ាតា (Ūḷānbātā); យ៉ូឡេនបាទ័រ (Yūḷenbātŏr)

Monaco Country Index Language Codes Montenegro

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts ImpressumSITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new