Iranian glossary
Kurmanji Kurdish | Sorani Kurdish | Zazaki | Persian | Dari | Tajik | Tat | Judeo-Tat | Ossetian | Pashto

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y

engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
airhewaهەواhewahewaهواhavâهواhavāҳавогьовоהאָבאָ hovo уӕлдӕфهواhawāair
andûوuuوvavaвавэבא ӕмӕاو auand
angelferişteپەری ؛ فریشتەperî; firîşte فرشتهfarešteفرشتهfareštâфариштамалахמאַלאַך malax зӕдپريښتهparīŝtâangel
animalheywanحێوان ؛ ئاژەلḧêwan; ajelheywanحیوانheyvânحیوانḥayvānҳайвонхьэйвонחאיבאָן ħəjvon цӕрӕгойژوي ؛ حيوانžūy; ḥayvānanimal
antgêreمێروولەmêrûlemorcelaمور ؛ مورچهmur; murceمورچهmūrčâмӯр; мӯрчамужинэמוּז׳אִנא muçinə мӕлдзыгمېږۍmeẑəyant
applesêvسێوsêwsayeسیبsibسیبsībсебсибסאִבּ sib фӕткъуыمڼهmaṅâapple
armçengقۆلqolharmeبازو ؛ دستbâzu; dastبازوbāzūдастбазуבּאַזוּ bazu цонгمټməṫarm
arrowtîrتیرtîr تیرtirتیرtīrтирухאוּך ux фатغشۍġašəyarrow
ash(es)xalîخۆلەمێشxolemêşweleخاکسترxâkestarخاکسترḫākestarхокистархокистэрכאָכּאִסתאר xokistər ӕртхутӕгايرهīrâash(es)
autumn; fallpayîzخەزانxezanpayızپاییزpâyizخزانḫazānтирамоҳпоризэפּאָראִזא porizə фӕззӕгمنۍmanəyautumn; fall
axebivirتەورtewirtuwerzinتبرtabarتبرtabarтабартэвэрתאבאר təvər фӕрӕтتبرګۍtabargəyaxe
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
barleycehجۆcocewجوjowجوjauҷавжуьгьז׳וה çyh хъӕбӕрхорاوربشېōrbušebarley
bearhirçورچwirçheşخرسxersخرسḫersхирсхуьрсכורס xyrs арсاېږه ؛ يېږهeẑâ; yeẑâbear
beardریشrîşerdişeریشrišریشrīšришрушרוּש ruş боцъо; зачъеږيرهẑīrâbeard
bednivînقەیۆلەqeyole بسترbestarبسترهbestarâкат; кроватжигэז׳אִגא çigə сынтӕг; урундухъ (D)بسترهbistarâbed
beemêşa hingûvمێشmêşhıngeزنبور عسلzanbure asalزنبورzanbūrзанбӯри асалбалбужинבּאַלבּוּז׳אִן balbuçin мыдыбындзمچۍ ؛ بزغالهmačəy; bazġālâbee
beerbîraئاوجۆ ؛ بیرەawco; bîre آبجوâbejoبیرbīrпивопивэפּאִבא pivə бӕгӕны; ӕлутонبيرbīrbeer
bigbilind; mezin; girگەورە ؛ مەزنgewre; mezingırdبزرگbozorgبزرگbozorgбузургкелеכּילי kele стыр; егъау; дынджырلوېlōebig
birdçûkبالندە ؛ مەلbalinde; melmilçıkپرندهparrandeپرندهparrandâпаррандагъуш; муьргъקוּש; מורק quş; myrq маргъمرغهmurġâbird
blackreşرەشreşsiyaسیاهsiyâhسیاهsiyāhсиёҳсиеסאִי sie сауتورtōrblack
bloodxwîn; xûnخوێنxwêngoniخونxunخونḫūnхунхунכוּן xun тугوينهwīnâblood
blueşînشین ؛ ئاسمانیşîn; asmanîkeweآبیâbiآبیābīкабудковуכּאָבוּ kovu цъӕх; ӕхсинاسماييasmāyīblue
boatgemî; qeyîqکەشتیkeştî قایقqâyiqکشتی کوچکkeštī-ye kūčakқаиқ     бӕлӕгъ; чема; лодкӕوړه بيړۍwaṛâ bīṛəyboat
bodybeden; laşبەدەن ؛ لەشbeden; leşbedenبدنbadanبدنbadanбаданбэдэнבּאדאן bədən буарبدنbadanbody
boneestîئێسکêskesteاستخوانustuxânاستخوانustuḫvānустухоносхуאָסכוּ osxu стӕгهډوکۍhaḋūkəybone
bookkitêb; pirtûkکتێب ؛ پەرتووکkitêb; pertûkkıtabکتابketâbکتابketābкитобкитабכּאִתאַבּ kitab чиныгکتابkitābbook
breadnanنانnannanنانnânنانnānноннунנוּן nun дзул; кӕрдзынډوډۍḋōḋəybread
bridgepirپردpirdpırdپلpolپلpolпул; кӯпруккуьрпиכּורפּאִ kyrpi хидپلpulbridge
brotherbiraبراbirabıraبرادرbarâdarبرادرbarādarбародарбирорבּאִראָר biror ӕфсымӕрورورwrōrbrother
brownqaweyîقاوەییqaweyîşalên قهوه‌ای ؛ خرماییqahvei; xormâyiخرماییḫormāyīқаҳвагӣдорчиниדאָרצ׳אִנאִ dorcini морӕنسواريtaswārībrown
bulltor  boxeگاو نرgâve narگاو نرgāv-e narнарговуькуьзאוכּוז ykyz гал; богъ; куырغوياġwayābull
butterflypimpînokپەپوولە ؛ پەروانەpepûle; perwaneperperıkeپروانه ؛ بشکلparvâne; bašakalپروانهparvānâшапалак пэлпэлэкפּאלפּאלאךּ pəlpələk гӕлӕбуپتنګ ؛ تاروpatang; tārōbutterfly
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
cameldeveهوشترhuştirdeveشترšotorشترšotorшутурдэвэדאבא dəvə теуаاوښūŝcamel
candlemomمۆمmom شمعšam’شمعšamʿшамъгъэндилקאנדאִל qəndil цырагъشمعهšamʿâcandle
catpisikپشیلەpişîlepısıngگربهgorbeپشکpešakгурба; пишакназуנאַזוּ nazu гӕды; тикис (D)پيشوpīšōcat
cheekdêmگۆنا ؛ روومەتgona; rûmetalışkeگونهguneگونهgūnâрухсора     рус; уадул; бӕздайнӕ (D)ګمبوري ؛ غمبوريgamnōrī; ġamnōrīcheek
cheesepenîrپەنیرpenîr پنیرpanirپنیرpanīrпанирпэниפּאנאִ pəni цыхтپنيرpanīrcheese
cherrykêrazگێلاسgêlasgılyazeگیلاسgilâsگیلاسgīlāsгелос; олуболубэгӏэлиבּאעאלאִ bəḩəli балګيلاسgīlāscherry
childzarokمندالmindalleyirکودک ؛ بچهkudak; baceطفل ؛ کودکṭefl; kūdakкӯдак; бачабалаבּאַלאַ bala сывӕллон; сабиماشوم ؛ کوچنۍ māšūm; kučnəychild
chinzenî; çengچەناگەçenageçeneچانهcâneزنخzanaḫчоначунэצ׳וּנא cunə роцъо; зекъӕ (D)زنهzanâchin
city; townbajar; şarباژێر ؛ شارbajêr; şarşarıstanشهرšaharشهرšaharшаҳршэхэрשאכאר şəxər сахар; горӕтښارŝārcity; town
cloudewrهەورhewirhewrابرabrابرabrабрбулутבּוּלוּת bulut мигъ; ӕврагъاوريځūryaźcloud
coalkomir   زغالzoqâlزغالzoġālангишткуьмуьрכּומור kymyr ӕвзалыدډبرو سکارهdaḋanrō skārâcoal
coffeeqaweقاوەqaweqeweقهوهqahveقهوهqahvâқаҳвагъэфэקאפא qəfə къофи; хъауаکاوهkāwâcoffee
coppermîs; paxirمس گەریmis gerî مسmesمسmesмисмуьсמוס mys ӕрхуыمسmiscopper
cottonpembûلۆکە ؛ پەموloke; pemupemeپنبهpanbeپنبهpanbâпахта     бӕмбӕгپنبهpanbâcotton
cowçêlekمانگا ؛ چێلmanga; çêlmangaماده گاوmâde gâvگاوgāvмодаговговגאָב gov хъугغواġwācow
crowqijikقەل ؛ قەلەرەشەqel; qelereşeqıjıkeزاغzâqزاغzāġзоғи алогъилогъקאִלאָק qiloq халонکارغه ؛ کارګهkārġâ; kārgâcrow
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
daughterqîz; keçکچkiçkênaدخترdoxtarدخترdoḫtarдухтардухдэрדוּכדאר duxdər чызгلورlūrdaughter
dayrojرۆژrojrojeروزruzروزrūzрӯзрузרוּז ruz бонورځwraźday
deathmirinمردنmirdinmergمرگmargمرگmargмаргуьлуьмאולום ylym мӕлӕт; адзалمړينهmaṛīnâdeath
desertsehra; çolچۆل ؛ دەشتçol; deştçolبیابانbiyâbânدشتdaštбиёбон; чӯлсэхьро; бийобуסאחראָ; בּאִיאָבּוּ səħro; bijobu ӕдзӕрӕгранدښتهdaŝtâdesert
dictionaryferhengفەرهەنگferhengferhengفرهنگfarhangدیکشنری ؛ قاموسdīkšanrī; qāmūsлуғатгофномэ; луьгъетגאָפנאָמא; לוקית gofnomə; lyqet дзырдуатډيکشنري ؛ قاموسḋīkšanrī; qāmūsdictionary
dogkûçikسەگsegkutıkسگsagسگsagсагсэгסאג səg куыдзسپۍspəydog
donkey; asskerکەر ؛ خەرker; xerherخرxarخرḫarхархэрכאר xər хӕрӕг; хӕссӕнخرḫardonkey; ass
dropçir; niqitk; nuqteدلۆپە ؛ تکەdilope; tikedılopeقطرهqatreقطرهqaṭrâқатрадомжиדאָמז׳אִ domçi ӕртах; тъинк (D)څاڅکۍćāćkəydrop
duckordekمراویmirawîordegeاردک ؛ مرغابیordak; morqâbiمرغابیmorġābīӯрдак; мурғобӣбабишэבּאַבּאִשא babişə бабыз; аццمرغاويmurġāwīduck
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
eagleêloهەلۆheloheliعقابoqâbعقابʿoqābуқобгъэрэгъумקאראקוּם qərəqum цӕргӕсبازbāzeagle
earguhگوێ ؛ گوێچکەgwê; gwêçkegoşگوشgušگوشgūšгӯшгушגוּש guş хъусغوږġwaẑear
egghêkهێلکەhêlke تخمtoxmتخمtoḫmтухмхойэכאָיא xojə айкهګۍhagəyegg
elephantfîlفیلfîlfilفیلfilفیلfīlфилфилפאִל fil пылپيلpīlelephant
enemydijmin; neyarدووژمن ؛ ناهەزdûjmin; nahezdışmenدشمنdošmanدشمنdošmanдушмандуьшмэדושמא dyşmə знаг; фыдгул; сонدښمنduŝmanenemy
eveningşevئێوارەêwareşanشبšabشامšāmшабшэхьонгумשאחאָנגוּם şəħongum изӕрماښامmāŝāmevening
eyeçavچاوçawçımچشمcašmچشمčašmчашмчумצ׳וּם cum цӕстسترګهstargâeye
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
facerû; devrî; dîmروو ؛ دەموچاوrû; demuçawseروruروئrūʾiрӯйруйרוּי ruj цӕсгомمخmaḫface
familymalbatبنەمالە ؛ خانەوادە ؛ خێزانbinemale; xanewade; xêzankeyeعائلهâileفامیلfāmīlоилакифлетכּאִפלית kiflet бинонтӕکورنۍkōrnəyfamily
fatherbavباب ؛ باوکbab; bawikpêrپدرpadarپدرpadarпадарбэбэבּאבּא bəbə фыдپلارplārfather
feartirs; xofترس ؛ خۆفtirs; xoftersترسtarsترسtarsтарстэрсתארס tərs тас; азарوېرهwerâfear
fingerpîç; tilîئەنگوست ؛ پەنجەengust; pencebêçıkeانگشتangoštانگشتangoštангуштэнгуьшдאנגושד əngyşd ӕнгуылдз; къухګوتهgūtâfinger
fireagirئاگرagirveşآتش âtešآتش ātešоташатошאַתאָש atoş арт; зынг; цӕхӕрاورōrfire
fishmasîماسیmasîmaseماهیmâhiماهیmāhīмоҳӣгъурзумקוּרזוּם qurzum кӕсаг; кӕфکبkabfish
flea   kekeکیکkeykکیکkaykкайкрушкרוּשךּ ruşk ӕхсӕнкъورږهwraẑâflea
flourerdئاردardardiآردârdآردārdордордאָרד ord ссадوړهwaṛâflour
flowerçiçekگولgulawleyiگلgolگلgolгулгуьлגול gyl дидинӕгګلgulflower
footپا ؛ پێpa; pêlıngeپاپایpāy по | пойпойפּאָי poj фадپښهpŝâfoot
forest; wooddaristan; mêşeبێشەلان ؛ دارستانbêşelan; daristandarıstanجنگلjangalجنگلjangalҷангалвишэבאִשא vişə хъӕдجنګلjangalforest; wood
foxrovîرێویrêwîlûyeروباهrubâhرباهrobāhрӯбоҳтуьлкиתולכּאִ tylki рувасګيدړهgīdṛâfox
friendhevalبرادەر ؛ دۆستbirader; dosthevalدوستdustرفیق ؛ آشناrafīq; āšenāдӯстдусдדוּסד dusd хӕлар; лымӕнدوست ؛ ملګرۍdōst; malgrəyfriend
frogbeqقورواقqurwaqbeqغوک ؛ قورباغهquk; qurbâqeقورباغهqūrbāġâғук; қурбоққабэгъבּאק bəq хӕфсچونګښهčūngaŝâfrog
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
gardenbexçeباخچەbaxçebaxçeباغ ؛ باغچهbâq; bâqceباغbāġбоғбогъבּאָק boq цӕхӕрадон; дыргъдонباغbāġgarden
goatnêrîبزنbizinbızeبزbozبزbozбузбуьзבּוז byz сӕгъوزهwuzâgoat
godxwedê; yêzdan; xudêخوا ؛ خوداxwa; xudahomaخداxodâخداḫodāхудохудоכוּדאָ xudo хуыцауخداېḫudāegod
goldzerزێر ؛ ئالتوونzêr; altûnzerrnزر ؛ طلاzar; tellâطلاṭellāзар; тиллотулаתוּלאַ tula сыгъзӕрин; сызгъӕринزرzargold
gooseqazقازqazqazeقاز ، غازqâzقاز ؛ غازqāz; ġāzқоз; ғозгъозקאָז qoz хъазقازهqāzâgoose
greenkeskسەوز ؛ کەسکsewiz; kesikhewzسبزsabzسبزsabzсабзсавзסאַבז savz цъӕхشينšīngreen
guestmêvanمیوانmîwanmeymanمهمانmehmânمهمانmehmānмеҳмонмугъмуמוּקמוּ muqmu уазӕгمېلمهmelmâguest
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
hairporمووporموmuمویmūyмӯймуйמוּי muj ӕрду; хъуын; хилوېښتهweŝtâhair
handdestدەستdestdestدستdastدستdastдастдэсדאס dəs къухلاسlāshand
headserسەرsersereسرsarسرsarсарсэрסאר sər сӕрسرsarhead
heartdilدلdilzerriقلبqalbدل ؛ قلبdel; qalbдил; қалбдуьлדול dyl зӕрдӕزړهzaṛâheart
henmirîşkمرmirkergeمرغmorqماکیانmākyānмурғкэргכּארג kərg каркچرګهčirgâhen
honeyhingûvهەنگوینhengwînmêsaعسلasalعسلʿasalасал асэлאַסאל asəl мыдګبينه ؛ شاتgabīnâ; šāthoney
horsehespئەسپesipestorاسبasbاسپaspаспгӏэсбעאסבּ ḩəsb бӕхآسāshorse
hoursaetکاژێر ؛ سەئاتkajêr; se’atsaeteساعتsâatساعتsāʿatсоат     сахатساعتsāʿathour
housexanîخانووxanûkeyeخانهxâneخانهḫānâхонахунэכוּנא xunə хӕдзарکورkōrhouse
human beingmirov; merivئنسان ؛ مەردومinsan; merdummerdimآدم ؛ انسانâdam; ensânبشرbašarодам; инсонэдомиאדאָמאִ ədomi адӕймаг; удгоймагانسانinsānhuman being
hungerbirçîtîبرسێتیbirsêtîvêşaniyeگرسنگیgorosnagiگشنگی ؛ گرسنگیgošnagī; gorosnagīгуруснагӣгиснеиגאִסניאִ gisnei стонг; сыд; ӕххормагلوږهlwaẑâhunger
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
Iez; minمنminezمنmanمنmanманмэמא ӕзزهI
iceqeşa بەفر ؛ بووز ؛ سەهۆلbefir; bûz; seholqeşaیخyaxیخyaḫяхжилидז׳אִלאִד çilid ихکنګلkangalice
ironhesinئاسنasinasınآهنâhanآهنāhanоҳандэмуьрדאמור dəmyr ӕфсӕнاوسپنه auspanâiron
islandcizîrدوورگەdûrgegıraweجزیرهjazireجزیرهjazīrâҷазира     сакъадахټاپوṫāpōisland
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
keykilît; enextarکەلیلkelîlmıfteکلیدkalidکلیدkalīdкалидочорאָצ׳אָר ocor дӕгъӕлکليkəlīkey
kidneygurçik  velkeگردهgordeگردهgordâгурда     уыргپښتورګۍpuŝtawargəykidney
kingmalek; padşah مەلیک ؛ پاشا ؛ شاmelîk; paşa; şaqıralپادشاه ؛ شاهpâdešâh; šâhشاهšāhподшоҳ; шоҳпарчогьפּאַרצ׳אָה parcoh паддзах; къаролپاچاpāčāking
kitchenaşxaneمدبەقmidbeq اشپزخانهašpazxâneآشپزخانهāšpazḫānâошхона; матбах     цӕлгӕнӕн; кухнӕپخلنځۍpaḫalnaźəykitchen
kneeçogچۆک ؛ زرانیçok; ziranîzaniزانوzânuزانوzānūзонусугърэзаниסוּקראזאַנאִ suqrəzani уӕраг; зоныгزنګونzangūnknee
knifekêrچەقۆçeqokardiکاردkârdچاقو ؛ کاردčāqū; kārdкордкордэכּאָרדא kordə кардچاکو ؛ چاړهčākū; čāṛâknife
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
lakegolگۆمgomgoleدریاچهdaryâceجهیل ؛ بحیرهjhīl; boḥayrâкӯл     цадجهيلjhīllake
lambberx; berxikبەرخberxverekبرهbarreبرهbarrâбарравэрэבארא vərə уӕрыккورۍwrəylamb
languagezimanزمانzimanzıwanزبانzabânزبانzabānзабонзугьунזוּהוּן zuhun ӕвзагژبهžabâlanguage
legling; nigپا ؛ قاچpa; qaççaqپاپایpāyпо; пойпойפּאָי poj къахپښه ؛ لنګۍpaŝâ; lingəyleg
letter (alphabet)tîp; herfپیتpîtherfeحرفharfحرفḥarfхарфхьарфחאַרף ħarf дамгъӕ; буквӕتورۍtōrəyletter (alphabet)
letter (mail)name; mektûbنامەnamemektubeنامه ؛ خطnâme; xatنامه ؛ خطnāmâ; ḫaṭхат; номакогъозכּאָקאָז koqoz фыстӕгليک ؛ مکتوبlīk; maktūbletter (mail)
lifejîn; jiyanژیان ؛ ژینjiyan; jînheyatحیات ؛ زندگیhayât; zendagiزندگیzendagīҳаётзиндэгуниזאִנדאגוּנאִ zindəguni цард; цӕрӕнбонژوندžwandlife
lionşêrشێرşêrşêrشیرširشیرšīrшерасланאַסלאַן aslan домбай; левزمرۍzmarəylion
liplêvلێوlêwlewلبlabلبlabлаб     былشونډهšūnḋâlip
louse ئاسپێaspêespıjeشپشšapošشپشšapošшабушк     сыстسپږهspaẑâlouse
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
manmêrپیاو ؛ یال ؛ زەلامpiyaw; yal; zelamcamêrdمردmardمردmardмарднарнэנאַרנא narnə лӕг; нӕл; нӕлгоймагسړۍsaṛəyman
meatgoştگۆشتgoşt گوشتguštگوشتgūštгӯштгушдגוּשד guşd фыд; фыдызгъӕл; дзидзаغوښهġwaŝâmeat
middlenavîn; navçe; nîv; navendچەق ؛ ناوەراستçeq; nawerastorteمیانهmiyâneمیانهmiyānâмиёнаминглэמאִנגלא minglə астӕу; ӕмбисمنځminźmiddle
milkşîrشیرşîrşitشیرširشیرšīrширширשאִר şir ӕхсырشيدېšīdemilk
minutedeqe; deqîqeدەقیقەdeqîqedeqiqeدقیقهdaqiqeدقیقهdaqīqâдақиқадэгъигъэדאקאִקא dəqiqə минутدقيقهdaqīqâminute
mirroreynikئاوێنەawêne آیینه ، آینه âyine, āyneآیینهāyīnâоинагузгиגוּזגאִ guzgi айдӕн; кӕсӕнهندارهhindārâmirror
moneypere; diravپارە ؛ پوولpare; pûlpereپولpulپولpūlпулпулפּוּל pul ӕхцаپېسېpesemoney
monkey; apemeymûnمەیموونmeymûnmeymunمیمونmeymunشادی ؛ میمونšādī; maymūnмаймунмаймулמאַימוּל majmul маймулиبيزوbīzōmonkey; ape
monthmehمانگmangmengeماهmâhماهmāhмоҳмегьמיה meh мӕйمياشتmyāštmonth
motherdayaداک ؛ دایکdak; daykmareمادرmâdarمادرmādarмодардедеדידי dede мадمورmōrmother
mountainçîyaچیا ؛ شاخçiya; şaxkoکوهkuhکوهkūhкӯҳдогъדאָק doq хохغرġarmountain
mousemişkمشکmişkmerreموشmušموشmūšмушмушמוּש muş мыстموږکmūẑakmouse
mouthdevدەم ؛ زارdem; zarfekدهانdahânدهنdahanдаҳонлаайלאַאַי laaj ком; дзыхخولهḫūlâmouth
musicmûsîkمۆسیقا ؛ موزیکmosîqa; muzîkmuzikموسیقیmusiqiموسیقیmūsīqīмусиқӣ     музыкӕموسيقيmūsīqīmusic
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
namenavناوnawnameنامnâmنامnāmномнумנוּם num номنومnūmname
naturesurîşt; tebîetسروشتsiruşttebietطبیعتtabiatطبعتṭabeʿatтабиат     ӕрдзطبعتṭabiʿatnature
needlederzîدەرزیderzîderzineسوزنsuzanسوزنsūzanсӯзандэрзэדארזא dərzə судзинستنstanneedle
neighbo(u)rcîran; cînarدراوسیdirawsîımbıryanهمسایهhamsâyeهمسایهhamsāyâҳамсоягъуншиקוּנשאִ qunşi сыхагګاونډۍgāwanḋəyneighbo(u)r
newنوێ ؛ تازەnwê; tazeneweنوnowنوnauнавнуьгנוג nyg ног; нӕуӕгنوۍnawəynew
nightşevشەوşewşeweشبšabشبšabшабшэвשאב şəv ӕхсӕвشپهšpânight
nosepozکەپوو ؛ لووتkepû; lûtpırnıkeبینیbiniبینیbīnīбинӣвиниבאִנאִ vini фындзپوزه ؛ پزهpōzâ; pazânose
numberhêjmar; nimre; reqemزمارەzimarehûmarرقمraqamعددʿadadрақам     номыр; номерشمېرهšmerânumber
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
oilzeytرۆن ؛ زەیتron; zeytrûnروغنrowqanتیل ؛ روغنtel; rauġanравғанкэрэכּארא kərə зети; сойتېل ؛ غوړۍtel; ġwaṛəyoil
old (not new)kevnکۆنkonverênکهنهkohneکهنهkohnâкӯҳнагъэдимקאדאִם qədim зӕронд; рагонزوړzōṛold (not new)
old (not young)kal; pîrپیرpîrmazپیرpirپیرpīrпирпирפּאִר pir зӕрондزوړzōṛold (not young)
olivezeytûn  zeytuneزیتونzeytunزیتونzaytūnзайтунзэйтунזאיתוּן zəjtun  زيتونzaytūnolive
onionpîvazپیازpiyazpiyazپیازpiyâzپیازpiyāzпиёзпиёзפּאִיאָז pijoz хъӕдындзپيازpyāzonion
oranیا ؛ یانya; yanyanیایاёнобугэנאָבּוּגא nobugə кӕнӕ; фӕндыياor
owlkund; şûtکونەپەپووkunepepûkundجغدjaqadبومbūmбум; ҷуғзчогъолצ׳אָקאָל coqol уыг; сидахъبومbūmowl
oxgaگاgagaگاو نرgâve narگاو نرgāv-e narбарзаговговגאָב gov галغوايۍġwāyəyox
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
pagerûpelلاپەڕەlapeṟeripelصفحه ؛ صحفهsafhe; sahefeصفحهṣafḥâсаҳифавэлгבאלג vəlg фарсمخmaḫpage
painêş; jan ئازار ؛ ژان ؛ ئێشazar; jan; êşdejدردdardدردdardдарддордדאָרד dord рыст; рисدردdardpain
paperkaxezکاغەزkaẍezkaxıteکاغذkâqezکاغذkāġeẕкоғаз     гӕххӕттکاغذkāġiẕpaper
peapolik  bezelyaنخودnaxudمتر ؛ نخودmatar; naḫūdнахӯднэхуьрנאכור nəxyr тымбылхъӕдурنخودnaḫūdpea
peaceaştîئاشتیaştîaştiصلحsolhصلحṣolḥсулҳшолумиשאָלוּמאִ şolumi фидыд; ӕнцадسولهsūlâpeace
peachçeftelقۆخqoxxewxeشفتالوšaftâluشفتالوšaftālūшафтолушоптолשאָפּתאָל şoptol атъамиشفتالوšaftālūpeach
pearhirmêهەرمێhermêmuriyeامرودamrudناکnākмурӯдхьэрмутחארמוּת ħərmut кӕрдоناکnākpear
peoplegel; xelk; miletگەل ؛ خەلکgel; xelkmıletخلقxalqخلقḫalqхалқхэлгъכאלק xəlq адӕмخلکḫalkpeople
pepperîzota reşبیبەرbîber فلفلfelfelمرچmorčмурч; филфил фуьлфуьлפולפול fylfyl цывзы; бырцمرچmričpepper
petroleum; oilpetrolنەوتnewt نفتnaftنفتnaftнефтнэфтנאפת nəft нефтنفتnaftpetroleum; oil
pigxinzîr; berazبەرازberazxozخوکxukخوکḫūkхук; чӯчқахугכוּג xug хуыخوګḫūgpig
pigeon; dovekevکەمۆتر ؛ کۆترkemotir; kotirboraneکبوترkabutarکفترkaftarкабӯтар; кафтар     бӕлон; ӕхсинӕгکوترهkautarâpigeon; dove
planetseyyare; rojgêran  sêyareسیارهsayyâreسیارهsayyārâсайёра     планетӕسيارهsayārâplanet
plumhilûئالوبالو ؛ هەلووژەalubalu; helûjealunçaآلوâluالو ؛ الوبالوalū; alūbālūолуговолуגאָבאָלוּ govolu чылауиاليچه ؛ الوalīčâ; alūplum
poisonjahr بەمێرد ؛ ژار ؛ ژەهرbemêrd; jar; jehirjahrزهرzahrزهرzahrзаҳрзэхьэрזאחאר zəħər маргزهرzahrpoison
potatopotataپەتاتەpetatekartoleسیب زمینیsib zaminiکچالوkačālūкартошка     картофکچالوkačālūpotato
prayernimêj; limêj; duaنوێزnwêz دعاdoâدعاdoʿāдуодувоדוּבאָ duvo куывдدعاduʿāprayer
prophetpêxemberپێغامبەرpêẍamberpeyğemberپیغمبرpeyqambarپیغمبرpayġambarпайғамбарновиנאָבאִ novi пехуымпарپيغمبرpayġambarprophet
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
questionpirs; pirsiyarمەسەلە ؛ پرسmesele; pirspersسوئالsoâlسوال sovālсуол     фарстپوښتنهpūŝtanâquestion
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
rainbaranبارانbaranvaranبارانbârânبارانbārānборонворушבאָרוּש voruş къӕвдаبارانbārānrain
redsorسورsursûrسرخsorxسرخ ؛ قرمزsorḫ; qermezсурхгъирмизиקאִרמאִזאִ qirmizi сырхسورsūrred
religiondin; olئاین ؛ باوەرayin; bawerdinدینdinمذهبmaẕhabдиндинדאִן din динمذهبmaẕhabreligion
riverçem رووبار ؛ زێ ؛ چۆمrûbar; zê; çomdereرودrudدریابdaryābдарё; рӯдникереנאִכּירי nikere донسيند ؛ رودsīnd; rōdriver
roadرێگا ؛ ریrêga; rîrayirراهrâhسرک ؛ راهsarak; rāhроҳрэхьראח rəħ фӕндаг; над (D)سړک ؛ لارsaṛak; lārroad
rockzînarبرینbirînzınarتختهٔ سنگtaxteye sangکوه سنگیkūh-e sangīхарсанг     къӕдзӕх; айнӕгډبرين غرḋabarīn ġarrock
roofserbanبان ؛ سەربانban; serban بامbâmسقف ؛ بامsaqf; bāmбомзэвэрбуниזאבארבּוּנאִ zəvərbuni уӕлхӕдзар; уӕлиндзӕ (D)چت ؛ بلۍčat; bləyroof
roomode; jûr; koşk; çavîژوورjûrodaاتاق ؛ خانهotâq; xâneاطاق ؛ خانهoṭāq; ḫānâхона; ӯтоқутогъאוּתאָק utoq уатکوټه ؛ خونهkōṫâ; ḫūnâroom
rosegulگولەباخgulebaxguleگل سرخgole sorxگلابgolābгулгуьлגול gyl розӕګلابgulābrose
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
saltxwêخوێxwêsoleنمکnamakنمکnamakнамакнумукנוּמוּךּ numuk цӕххمالګهmālgâsalt
sandqûmلکاندن پێکەوەlikandin pêkewequmریگrigریگrīgрегсисסאִס sis змисشګهšigâsand
schoolxwendgeh; mektebقوتابخانە ؛ خوێندنگەqutabxane; xwêndingewendegehمکتبmaktabمکتبmaktabмактаб     скъолаښونځۍŝwanźəyschool
seaderya; behrدەریاderyaderyaدریاdaryâبحر ؛ بحیرهbaḥr; boḥayrâбахр; дарёдэрйогьדאריאָה dərjoh денджыз; фурдسمندرsamandarsea
seasondemsalوەرزwerz فصلfaslفصلfaṣlфасл     сезон; афонموسمmausimseason
secondsanîyeچرکەçirke ثانیهsâniyeثانیهs̱āniyâсония     сикъундثانيهs̱āniyâsecond
sheepmihمەرmermiyeگوسفندgusfandگوسفندgūsfandмеш; гӯсфандгусбэндגוּסבּאנד gusbənd фысپسهpasâsheep
shipkeştîکەشتی ؛ پاپۆرkeştî; papor کشتیkeštiکشتیkeštīкиштӣгэмиגאמאִ gəmi науبېړۍbeṛəyship
silkherîr; kejئاورشینawrişîn ابریشمabrišemابریشمabrīšemабрешим; шоҳӣэвруьшуьмאברושום əvryşym зӕлдагورېښمwreŝmsilk
silverziv  sêmنقره ؛ سیمnoqre; simنقرهnoqrâнуқра; симнигърэנאִקרא niqrə ӕвзистسپين زرspīn zarsilver
sisterxwîşkخوشکxuşkate; wakeخواهرxâharخواهرvāharхоҳархэгьерכאהיר xəher хоخورḫōrsister
skyezmanئاسمانasmanasmênآسمانâsmânاسمانasmānосмоносмуאָסמוּ osmu арвاسمان ؛ هسکasmān; hasaksky
snakemarمارmarmarمارmârمارmārмормарמאַר mar калмمارmārsnake
snowberfبەفرbefrvewreبرفbarfبرفbarfбарфвэрфבארף vərf митواورهwāwrâsnow
soapsabûnسابوونsabûnsabûnصابونsâbunصابونṣābūnсобунсэгъабуסאקאַבּוּ səqabu сапонصابونṣābūnsoap
sonkur; gede; lawکورkurlajپسرpesarپسرpesarписаркукכּוּךּ kuk фыртزوي zōyson
spiderpîrêجاڵجاڵووکە ؛ کاکڵەمووشانcaḻcaḻûke; kakḻemûşanpirıkeعنکبوتankabutعنکبوتʿankabūtтортанак; анкабӯт     хӕлуарӕгغڼهġaṅâspider
spoonkevçeکەوچک ؛ ملاکkewçik; milakkoçikeقاشق ؛ چمچهqâšoq; comceقاشقqāšoqқошуқ; чумчалагъаלאַקאַ laqa уидыгکاشوغهkāšōġâspoon
spring(time)biharبەهارbeharwesarبهارbahârبهارbahārбаҳорвэсалבאסאַל vəsal уалдзӕгپسرلۍpsarləyspring(time)
starstêrkئەستیرەestîre ستارهsetâreستارهsetārâситораасдараאַסדאַראַ asdara стъалыستورۍstōrəystar
steelpolaپۆلاpola پولادpulâdفولادfūlādпӯлод     ӕндон; болатپولادpūlādsteel
stonekevirبەرد ؛ تاشberd; taşkemereسنگsangسنگsangсангсенгъסינק senq дурډبرهḋabarâstone
stormbahoz; lêmiştبۆرانboranfırtıneطوفانtufânتوفانtūfānтӯфон; бӯронтуфон; буранתוּפאָן; בּוּראַן tufon; buran уад; тыхдымгӕتوفانtūfānstorm
streetجادە ؛ شەقامcade; şeqam کوچهkuceکوچهkūčâкӯчакучэכּוּצ׳א kucə уынгکوڅهkūćâstreet
sugarşekirشەکرşekir قند ؛ شکرqand; šakarشکر ؛ قندšakar; qandқанд; шакаргъэнд; шэкэрקאנד; שאכּאר qənd; şəkər сӕкӕрبورهbōrâsugar
summerhavînتاوستانtawistanamnanتابستانtâbestânتابستانtābestānтобистонгьэмиегьсалהאמאִיהסאַל həmiehsal сӕрдاوړۍōṛəysummer
swanقوو قوquقوқу     доныхъазقوswan
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
tablemaseمێزmêzmasaمیزmizمیزmīzмиз; столшуьлхэнשולכאן şylxən фынг; стъолمېزmeztable
teaçayچایçayçayچایcâyچایčāyчойчойצ׳אָי coj цайچايčāytea
tigerpilingپلنگpilingpılıngببرbabrپانگpāngбабр     тигрپړانګpṛāngtiger
timedem; wext; gavکات ؛ وەختkat; wextdemوقتvaqtوقتvaqtвақтвэхдבאכד vəxd рӕстӕгوختwaḫttime
tobaccotitûnتەماکۆ ؛ توتنtemako; tutintutınتنباکوtanbâkuتمباکوtambākūтамокутутунתוּתוּן tutun тамакоتماکو ؛ تمباکوtamākū; tambākūtobacco
todayîroئیمرۆîmroewroامروزemruzامروزemrūzимрӯзимурузאִמוּרוּז imuruz абонنن ورځnan wraźtoday
tomatopamîdorتەماتەtematefırıngiگوجهٔ فرنگیgujeye farangiبانجان رومیbānjān rūmīпомидор     пъамидорباتينګر ؛ رومي بانجانbātīngar; rūmī bānjāntomato
tomorrowsibê; sibehبەیانی ؛ سبەینێbeyanî; sibeynêmeşteفرداfardâفرداfardāпагоҳ; фардофэрдоפארדאָ fərdo райсом; сомسباsabātomorrow
tonguezimanزمانzimanzıwanزبانzabânزبانzabānзабонзугьунזוּהוּן zuhun ӕвзагژبهžabâtongue
toothdiranددانdidandıdanدندانdandânدندانdandānдандондэндуьדאנדו dəndy дӕндагغاښġāŝtooth
towerbircبرجbirc برجborjبرجborjманора; бурҷ     гӕнах; мӕсыгبرجburjtower
treedarدار ؛ درەختdar; dirext درختdaraxtدرختdaraḫtдарахтдорדאָר dor бӕласونهwanâtree
truthrastîراستیrastî حقیقتhaqiqatراست ؛ وافعیتrāst; vāfʿiyatҳақиқатгэрчэкגארצ׳אךּ gərcək ӕцӕг; раст; рӕстдзинадرښتياriŝtiyātruth
tuliplaleلالەlale لالهlâleلالهlālâлола     тюльпанغاټولġāṫūltulip
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
valleydehl; tûşدۆل ؛ گەلیdol; gelînewaleدره ؛ وادیdarre; vâdiدره ؛ وادیdarrâ; vādīводӣдэрэדארא dərə дӕлвӕз; тӕрфدره ؛ تنګۍdarâ; tangəyvalley
villagegundئاوایی ؛ دێawayî; dêdeweدهdehدهdehдеҳ; қишлоқдигьדאִה dih хъӕуکلۍkaləyvillage
vinegarsêkسرکەsirkerışkeسرکهserkeسرکهserkâсирко     дзмариسرکهsirkâvinegar
voicedengدەنگdengvengصداsadâصدا ؛ اوازṣadā; avāzовоз; садосэсסאס səs хъӕлӕсغږ ؛ ږغġaẑ; ẑaġvoice
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
walldîwarدیوارdîwardêsدیوارdivârدیوارdīvārдевордиворדאִבאָר divor къул; сисدېوالdewālwall
warşerجەنگ ؛ شەرceng; şercengجنگjangجنگjangҷангжэнгז׳אנג çəng хӕст; тох; тугъд (D)جګړهjagṛâwar
wateravئاوawaweآبâbآبābобгӏовעאָב ḩov донاوبهōbâwater
weem; meئێمەêmemaماماмоимуאִמוּ imu махموږmūẑwe
weatherhewa; heyamهەواhewahewaهواhavâهواhavāҳавогьовоהאָבאָ hovo боныхъӕдهواhawāweather
weekhefteهەفتەhefte هفتهhafteهفتهhaftâҳафтаорнэאָרנא ornə къуыриاونۍōnəyweek
wheatgenimگەنمgenimgenimگندمgandomگندمgandomгандумгэндуьмגאנדום gəndym мӕнӕуغنمġanamwheat
white spîسپی spîsıpiسفیدsefidسفیدsefīdсафедсипиסאִפּאִ sipi урсسپينspīnwhite
windbaباbavaبادbâdبادbādшамол; бодворвориבאָרבאָראִ vorvori дымгӕبادbādwind
windowpaçeپەنجەرەpencere پنجرهpanjareکلکین ؛ پنجرهkalkīn; panjarâтирезапэнжэрэפּאנז׳ארא pənçərə рудзынг; фӕрсаг; къӕразгӕ (D)کړکۍkaṛkəywindow
wineşerab; badeمەی ؛ شەرابmey; şerab شرابšarâbشرابšarābшаробшоробשאָראָבּ şorob сӕнشرابšarābwine
wingbaskبالbalbaskبالbâlبالbālбол; қанотпардушפּאַרדוּש parduş базырوزرwazrwing
winterzivistanزستانzistanzımıstanزمستانzemestânزمستانzemestānзимистонзимисдуזאִמאִסדוּ zimisdu зымӕгژمۍžaməywinter
wolfgorگورگgurgvergگرگgorgگرگgorgгурггуьргגורג gyrg бирӕгъلېوهlewâwolf
womanjinئافرەت ؛ ژنafret; jincıniزنzanزنzanзандэлинэדאלאִנא dəlinə ус; сылгоймагښځهŝaźâwoman
woolherî; rêsخوریxurî پشمpašmپشمpašmпашмпэшмפּאשם pəşm къуымбил; цъопп (D)وړۍwaṛəywool
wordxeber; gotin; wişe; şor; sozکارkarvateکلمهkalemeلغت ؛ کلمهloġat; kalemâкалимагофגאָף gof дзырд; ныхасلغت ؛ کلمهluġat; kalimâword
worlddinya جهان ؛ دونیا ؛ گێتیcihan; dunya; gêtîcihanجهان ؛ دنیاjahân; donyâجهانjahānдунёдуьнйогьדוניאָה dynjoh дунеنړۍ ؛ دنياnaṛəy; dunyāworld
wormkurmکرمkirimkermکرمkermکرمkermкирммолихь; куьрмמאָלאִח; כּורם moliħ; kyrm зулкъ; калмچينجۍčīnjəyworm
engkurckbckb-Latnzzafasfas-Latnprsprs-TStgktttjdt ttt/jdt-Latn osspuspus-TSeng
yearsalسالsalserreسالsâlسالsālсолсалסאַל sal аз; афӕдзکالkālyear
yellowzerdزەردzerdzerdزردzardزردzardзардзэрдזארד zərd бурژېړžeṛyellow
yesterdayduh; doدوێکە ؛ دوێنێdwêke; dwênêvızêrدیروزdiruzدیروزdīrūzдирӯздиדאִ di ызнон; знонپرونparūnyesterday
youngciwanگەنج ؛ لاوgenc; law جوانjavânجوانjavānҷавонжовонז׳אָבאָן çovon ӕрыгон; ӕвзонгځوانźwānyoung

Country Index | Language Codes

DaysMonthsMonths2PlanetsContinentsCirclesMountainsOceansSeasRivers
LanguagesInternational OrganizationsUDHRElementsPeacePeopleReligionSciencesWondersZodiac
Alphabets:A-BC-EF-JK-LM-QR-ST-ZIPANumbersFontsImpressum SITEMAP
Glossaries:DefinitionsAlbanian | Greek | ArmenianAmerican | PolynesianAsianBalto-SlavicBasque | CaucasusCeltic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new